Wij streven ernaar om kinderen voor ‘’even’’ achter de iPad, telefoon of spelcomputer weg te halen en naar buiten te laten gaan. Hierdoor worden de sociale contacten verbeterd en wordt er bijgedragen aan het voorkomen van kinderen met bijziend, slechtziend of zelf blindheid (Klaver, 2017).

De onderneming is opgezet door vijf studenten, studerend aan de opleiding Ondernemerschap & Retail management in Eindhoven. In het derde jaar van deze opleiding is het project gestart waarin de studenten worden geacht een eigen onderneming te starten. Hieruit is VrijSpel voortgekomen.

Het concept 

De toename van het gebruik van digitale middelen onder kinderen is de laatste tijd flink in opspraak. Het gebruik van internet heeft een grote invloed op de ontwikkeling van een kind. Veelvuldig gebruik van internet kan, in combinatie met aangeboren gevoeligheid voor invloeden van buitenaf en jonge leeftijd, grote gevolgen hebben.

VrijSpel wil met de verkoop van de boxen dan ook inspelen op het veelvuldige gebruik van digitale middelen onder kinderen. Het is niet de bedoeling om het gebruik van digitale middelen tegen te gaan want dat is de toekomst, maar een alternatief bieden voor het gebruik van digitale middelen zodat kinderen blijven spelen is het doel.

Missie

VrijSpel gelooft dat het verminderen van het gebruik van digitale middelen onder kinderen een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. De basisschoolperiode is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen op meerdere aspecten. Daarom willen wij een bijdrage leveren aan het verminderen van het gebruik van digitale middelen tijdens deze periode en kinderen meer naar buiten brengen. Tijdens dit alternatief voor digitale middelen is het belangrijk dat de activiteit bijdraagt aan educatie, fysieke beweging, creativiteit en sociale contacten. Partners van VrijSpel zijn dan ook op al deze gebieden vertegenwoordigd.

Visie

In de ideale toekomst breidt VrijSpel zich na de regio Eindhoven uit naar andere regio’s door heel het land. Daarnaast sluiten zich steeds meer partners aan bij VrijSpel. De activiteiten zullen bijdragen aan het hoofddoel van het bedrijf, namelijk kinderen een moment weghalen van de digitale middelen en ze weer laten ontdekken en bewegen.